Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün için “en büyük bayram” olarak nitelendirmiştir. 

Cumhuriyet; halkın seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim şeklidir.

 Halk temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilme şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak herkesin görevidir.

Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği de yoktur. Cumhuriyetimizin 96'nci yıldönümünü bir taraftan büyük bir şevk, heyecan ve gururla idrak ediyoruz.

Türk milletinin bizatihi kendi hakkında alacağı kararlara ve yapacağı tercihlere hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağı Cumhuriyetle temellenmiş ve şekillenmiştir.


Dağılmış, parçalanmış, işgal ve esaret zincirleriyle sarılmış bir İmparatorluktan millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışına ulaşılması elbette kolay olmamıştır.

Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan aziz milletimiz; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıkmış ve bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatlamıştır.

Millet yaşadıkça, bölünmez bütünlüğü korundukça her türlü mihnet ve zahmetin sonuçsuz kalacağı, saldırıların da hükümsüz bırakılacağı böylelikle gösterilmiştir.

Ne mutlu Türküm diyene

 

                                                                                                                                     Dünya Türkiyat Derneği

                                                                                                                                               Genel Başkanı

                                                                                                                                         Dr.Osman Büyükkaya

 

.