İdealimizdeki neslin oluşabilmesinde en önemli unsur ise Sağlık ve Eğitim bilgilendirme

 Yeni yetişen neslimizi imani – manevi yönden eğitmek onları her türlü ilmi ve bilimsel        bilgilerle donanımlı hale getirmektir.

Ülkemizin her coğrafi bölgesinde ilim insanları yetiştirmek

İdeallerle yetiştirecek bir sosyal çaba aciliyetli olarak başlatılmalıdır

Türk Birliği'ne inanıyorum, onu görüyorum."

 

                                         MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

Türk Dünyası da eğitim, spor, ekonomik, siyasi ve yeni aile bağların kurulması,

Türk  Dünyası milli ekonomi bankasının acilen kurulması.

Türk  Dünyası da Türk tarihi, Türk gelenek ve göreneklerinin ders müfredatında zorunlu hale getirilmesini sağlamak.

Türk Dünyasında ortak haber partalı medya ve haber alma biriminin kurulması.

Turan Coğrafyasının her hangi bir yöresindeki soydaşlarımızı ile ortak kültürel bağlarımızın güçlendirilmesini,

Davamız büyük Türk Milletinin yeniden cihan şümul politikalar üretebilen; Alame  Nizam    verebilen Millet olabilme ülküsüdür

Amacımız Türk Milliyetçiliği üzerine oturtulmuştur.

 

Siyasi hareketlere ve partilere mesafemizde, Türk milliyetçiliğine sağladıkları katkı ile sınırlıdır.

.